Trở lại

Cám ơn PLA, cám ơn “Nếu như biết trăm năm là hữu hạn”.
Nhờ đó mà mình đã “khai thông” lại được mạch nước tồn đọng bấy lâu.
Sống phải cân bằng. Có nhận phải có cho đi. Nhưng cái cho không quan trọng bằng cách cho.
WordPress cũng là một cách.

Advertisements
By Cú mập cận Posted in Diary Tagged