Tản mạn về hạnh phúc

Hạnh phúc, thật ra rất đơn giản,
Chỉ là do chúng ta thường quên làm thế nào để trân trọng.

Hạnh phúc, thật ra rất dễ dàng,
Chỉ là do chúng ta thường quên làm thế nào để có nó.

Hạnh phúc, thật ra rất gần,
Chỉ là do chúng ta thường quên làm thế nào để tiếp cận.

Hạnh phúc, thật ra rất bình dị,
Chỉ là do chúng ta thường quên làm thế nào để bảo vệ.

Thích một người thì chỉ cần ở cùng nhau cũng thấy vui…
Nhưng…
Yêu một người dù không vui cũng muốn ở cùng nhau…
(ST)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s