Trở lại

Cám ơn PLA, cám ơn “Nếu như biết trăm năm là hữu hạn”.
Nhờ đó mà mình đã “khai thông” lại được mạch nước tồn đọng bấy lâu.
Sống phải cân bằng. Có nhận phải có cho đi. Nhưng cái cho không quan trọng bằng cách cho.
WordPress cũng là một cách.

Advertisements
By Cú mập cận Posted in Diary Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s